Skip to content

coaching


academy’s coaching heeft het doel om je problemen en/of vraagstukken stevig op te pakken. En zoals iedere keer weer blijkt: dat doen coachees en ik het liefst zo kernachtig en no-nonsense mogelijk. Coaching kan provocatief, geduldig, pragmatisch en diepgaand, net wat jou past. Ik ben hier nadrukkelijk géén adviseur: ik help je d.m.v. vragen door andere ogen te kijken dan je momenteel zelfstandig doet. We hebben de sessies waar jou dat het prettigst uitkomt.

Talentcoaching als aanvulling op training

Coaching voor de raad- en bestuursleden gaat verder waar training stopt. In gesprekken van 1 uur ondersteun ik je in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Jij bepaalt het onderwerp én de agenda en dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

  • een conflict dat je met iemand hebt
  • de aanpak van een project of een taak waar je tegenop kijkt
  • het toepassen van technieken uit een voorgaande training
  • schommelingen in je motivatie of effectiviteit
  • een samenwerkingsprobleem dat je wilt oplossen
  • je stem laten horen in vergaderingen

Individuele coaching

Voor wie vastloopt in het werk of op persoonlijk gebied, of begeleiding zoekt in een veranderingsproces. Typische onderwerpen voor zelfstandige coaching zijn carrièrekeuzes, samenwerkingsconflicten en/of ongewenste effecten van eigen gedrag. In deze coaching beginnen we vaak met een vrijblijvend telefonisch intakegesprek van maximaal 10 minuten inhoudelijke verkenning van je coachingvraag. Hierin ontdekken jij en ik of we dit samen kunnen en willen aangaan. Tijdens het eerste gesprek, bepalen we samen de richting/inhoud van de (veelal) vijf sessies waarin jij zelf de onderwerpen kiest.

Testimonial
Sven Luidens, Universitaire Studentenraad VU ’11-’12 over carrièrecoaching: “ Omdat we gestructureerd en toch heel persoonlijk aan het werk zijn geweest kwam ik tot nieuwe inzichten. Het heeft geleid tot een steviger geloof in wat ik kan en waar ik voor wil gaan en die duw kon ik wel gebruiken.”