Skip to content

portfolio

Sinds 2007 heeft academy training geboden aan:

Medezeggenschapsraden (centraal niveau)

 • Universitaire Studentenraad (USR, VU)
 • Centrale StudentenRaad (CSR, UvA)
 • Centrale MedezeggenschapsRaad (CMR, HvA)
 • Universiteitsraad Leiden (UR, Leiden)
 • Universiteitsraad Utrecht (URaad, Utrecht)
 • Studentenraad Amsterdam University College (UvA & VU)
 • Studentenraad TU Delft (ORAS, Delft)
 • Studentenraad Wageningen (WUR)

Medezeggenschapsraden (decentraal niveau)

 • Studentenraad Tandheelkunde (SR ACTA, UvA & VU)
 • Studentenraad Geneeskunde (VU, VUMC)
 • Facultaire Studentenraad der Aard- en Levenswetenschappen (fSr FALW, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Bewegingswetenschappen (fSr FBW, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (fSr FEWEB, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Exacte Wetenschappen (fSr FEW, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen (fSr FGW, UvA)
 • Facultaire Studentenraad der Letteren (fSr FLET, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Psychologie en Pedagogiek (fSr FPP, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (fSr Rechten, VU)
 • Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (fSr Rechten, UvA)
 • Facultaire Studentenraad der Sociale Wetenschappen (fSr FSW, VU)
 • Medezeggenschapsraad domein Bedrijfskunde (HvA)
 • Medezeggenschapsraad domein Economie en Management (HvA)
 • Medezeggenschapsraad domein Media, Communicatie en Informatie (HvA)

Verenigingsbesturen

 • Anatolia (studentenvereniging, VU)
 • AUCSA (student association, AUC)
 • ASVA (studentenunie, UvA)
 • EOS (faculteitsvereniging, VU)
 • MFVU (faculteitsvereniging, VU)
 • GeoVUsie (studievereniging, VU)
 • Gyrinus Nathans (studievereniging, VU)
 • IFMSA (studentenfederatie)
 • Islamitische Studenten Amsterdam (studentenvereniging)
 • VSPVU (studievereniging, VU)

Commissies

 • Board of Studies / opleidingscommissies (AUC, VU, UU & UvA)
 • EOS (faculteitsvereniging, VU)
 • Gyrinus Nathans (studievereniging, VU)
 • MENS (studievereniging, VU)
 • Peer Supporters & Residence Assistents(AUC)

Promovendi

 • DOPS (Radboud, Nijmegen)
 • ProVU (VU, A’dam)
 • TU Delft (Delft)

In opdracht / voor leden van …

 • 4Homework
 • Academie van de Stad
 • Amsterdamse Kamer van Verenigingen
 • Biomedisch Interfacultair Congres
 • Beta Career Event
 • Centrum voor Studie en Loopbaan (VU)
 • KNMG Studentenplatform
 • iGEM
 • Landelijke Kamer van Verenigingen
 • Oikos
 • TalentWalks
 • TOTEM
 • TU Delft, faculteit 3ME
 • Qurius
 • VIDIUS (studentenvakbond Utrecht)
 • Young Delft (TU Delft)