Skip to content

beleid maken

Waarom
Het jaar begint en jullie gaan álles beter doen dan de voorgangers. Hemelbestormers zijn jullie! Op papier verschijnen de mooiste plannen (die uit plichtsbesef worden geschreven). Later blijken de plannen vaak lastig uitvoerbaar, men vindt het lastig elkaar aan te spreken op prestaties en de neuzen wijzen inmiddels verschillende kanten op. Een sterk beleid combineert ambitie met realiteit: met creativiteit én sterke doelstellingen maken jullie een beleidsplan dat jullie helpt. En wat jullie er graag regelmatig bijpakken gedurende jullie jaar.

De training
Doel van de training is om het geraamte van jullie beleidsplan vorm te geven: plus technieken waarmee jullie het beleidsplan kunnen voltooien. De training is visievormend en inzichtgevend, waarbij jullie team zelf beslist waarop zij graag focust:

 1. Meerwaarde van een beleidsplan
  niet schrijven uit plichtsbesef, hoe hebben jullie er het meest aan?
 2. Een topdown-benadering
  waarom bestaan jullie, wat typeert jullie stijl en wat doen jullie daarom feitelijk?
 3. Doelstellen
  hoe maak je het plan flexibel én concreet genoeg om goede houvast te zijn komend jaar?
 4. Tijdens het jaar
  hoe gaan jullie om met veranderingen, elkaar aansturen en aanmoedigen?
 5. Plan en beslis
  beslis samen hoe jullie de rest van jullie beleidsplan zullen afmaken

Op maat
Deze training bouwt op wat jullie nodig hebben: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen vormgeven en wat voor jullie werkt.

Testimonial
Jesse Hettema, voorzitter studentenraad Amsterdam University College ’10-’11: “Het aanvullende consultantgesprek n.a.v. ons conceptbeleidsplan een waardevolle aanvulling. Met een bredere context dan het beleidsplan alleen kregen we sterke, bruikbare adviezen.”