Skip to content

evalueren en feedback

Waarom
Januari: tijd voor evaluatie. En daar liggen twee zinloze gebeurtenissen op de loer: óf iedereen geeft clichématig feedback dat de kern niet raakt (de evaluatie komt enkel uit plichtsbesef) óf men is ‘zo eerlijk’ dat de boel ontspoort, er spanning ontstaat en groepsmotivatie instort. Dat kan beter.

De training
Het doel is om jullie (in)formele samenwerking en resultaten bij te sturen voor een succesvolle voortzetting d.m.v. confronterende reflectie in een open sfeer en het bijstellen van doelen en prioriteiten – omdat een dwalend team en/of slijtende teammotor door laten gaan érg zonde zou zijn geweest. De training kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Planning vs. resultaten
  eenvoudig maar doeltreffend: wat verwachtten we van doelstellingen, liggen we op schema en zijn we trots op de resultaten?
 2. Samenwerking
  confronterend doch goudeerlijk: hoe gaat het op team- en individueel niveau?
 3. Zeilen bijzetten
  komend halfjaar: andere doelstellingen, nieuwe omgangsvormen, meer successen vieren?
 4. Beslis
  beslis samen wat jullie van deze conclusies zullen meenemen in jullie werk

Op maat
Vertrouwen is in deze training essentieel en bovendien bouwt deze training bouwt voort op wat jullie nodig hebben: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen bespreken en wat voor jullie werkt.

Testimonial
Bregje van der Heide, voorzitter studievereniging EOS ’10-’11: “We zijn ontzettend tevreden met de half- jaarlijkse teamtraining. De doortastende, frisse blik van downsideup academy, bracht in onze bestuurssamenwerking de onderste steen boven, waardoor we nog sterker verder konden.”