Skip to content

interpersonal power: één versus groep

Waarom
Je overlegt regelmatig met anderen (of elkaar) en merkt dat zich dingen onder de tafel afspelen. Meestal zijn dezelfde mensen aan het woord, worden beslissingen door dezelfde persoon genomen en/of wordt tegengeluid weinig ruimte geboden. Daarom wil jij meer grip op overleggen: je stuurt de uitkomsten naar wat voor jou waardevol is.

De training
Het doel is dat je je invloedstijl op besluitvorming versterkt d.m.v. andermans invloedstijlen herkennen en die in je voordeel te laten werken (zoals tegen elkaar opzetten of allianties te smeden) – omdat invloed op groepsbesluiten niet alleen in inhoudelijke argumenten zit. In de training kunnen we inzoomen op verschillende onderdelen, waarbij jullie team zelf beslist waarop zij graag focust:

 1. Herken de invloedstijlen
  waardoor krijgen mensen wat zij willen, nog los van hun argumentatie?
 2. Herken de invloedstijlen aan tafel
  op welke manier kun je invloed uitoefenen op een besluitproces?
 3. Invloedstijlen inzetten
  experimenteer met nieuwe invloedstijlen, vorm alianties en gebruik anderen
 4. Beslis
  beslis samen wat jullie van deze invloedstijlen mee zullen nemen in jullie werk

Op maat
Deze training bouwt op jullie actualiteiten: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen aanpakken, zodat jullie de training uitlopen met een concreet plan voor verandering. Essentieel is daarom dat we met onderwerpen werken die voor jullie allemaal relevant zijn.

Testimonials
Sylvia de Jong, raadslid Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde VU ’11-‘12: “De training Interpersonal Power heeft ervoor gezorgd dat wij als medezeggenschapsorgaan sterker in onze schoenen stonden. Ook heeft het een grotere vertrouwensband gekweekt tussen de raadsleden.”

Steven Veeger, voorzitter Universitaire Studentenraad VU ’10-‘11: “Ik ben heel positief over de interpersonal powertraining: niet alleen bood het inzicht in mijn eigen invloed en andermans signalen, mensen spraken me na de training aan op sterker gedrag en toegenomen zelfvertrouwen.”