Skip to content

interpersonal power: groep versus groep

Waarom
Je werkt samen met partijen die sterk communiceren, je weten te overrompelen en/of veel meer kennis en ervaring hebben dan jij. De verleiding is groot om je volgzamer naar hen op te stellen – maar wíl je dat wel? Besturen en raden zijn sterk als ze initiatief en aanwezigheid tonen. Bij een sterke tegenpartij is dat een grote uitdaging.

De training
Doel van de training is om je interpersoonlijke communicatiestijl te herkennen en te bekrachtigen d.m.v. bewustzijn en experimenteren met nieuw (non-)verbaal gedrag. In de training kunnen we inzoomen op verschillende onderdelen, waarbij jullie team zelf beslist waarop zij graag focust:

 1. Signalen van invloed
  welke gedragingen zijn typische uitingen van invloed en hoe krijg je die zelf?
 2. Positie bepalen
  welke positie wil je graag innemen naar je tegen/medepartij en welke gevolgen heeft dat?
 3. Rechten en plichten
  (alleen bij medezeggenschap) op welke rechten kun je je beroepen volgens de WHW?
 4. Plan en beslis
  welke actuele projecten gaan we komende tijd hoe (anders) insteken?

Op maat
Deze training bouwt op jullie actualiteiten: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen aanpakken, zodat jullie de training uitlopen met een concreet plan voor verandering.

Testimonial
Sylvia de Jong, raadslid fSr FEWEB VU ’12-‘13: “De training Interpersonal Power heeft ervoor gezorgd dat wij als medezeggenschapsorgaan sterker in onze schoenen stonden. Ook heeft het een grotere vertrouwensband gekweekt tussen de raadsleden.”

Steven Veeger, voorzitter Universitaire Studentenraad VU ’10-‘11: “Ik ben heel positief over de interpersonal powertraining: niet alleen bood het inzicht in mijn eigen invloed en andermans signalen, mensen spraken me na de training aan op sterker gedrag en toegenomen zelfvertrouwen.”