Skip to content

leading by law

Waarom
Jullie zitten met sterke gesprekspartners aan tafel: het bestuur en de medewerkersgeleding van medezeggenschap. Je wil graag vrienden blijven, maar jullie worden ook op het spits gedreven. “Gebruik je rechten!” is het credo. Maar hoe? Voorgangers hebben vaak moeite om opvolgers sterk over te dragen welke formele rechten en positie een raad heeft. Zonde. Daarom is deze training specifiek op gericht op de vraag: hoe kunnen jullie als studentenraad (of opleidingscommissie) formeel invloed uitoefenen op het beleid op jullie onderwijsinstelling?

De training
Doel van de training is om jullie goed begrip te geven van deze medezeggenschapsrechten zoals bepaald in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De training is op kennis en inzicht gericht – maar mikt ook op direct plannen maken op lopende zaken voor jullie op dit moment. De training wordt samen met Sybren van Dokkum gegeven, voormalig raadslid Rechtsgeleerdheid ’11-’12 (VU) en Universitaire Studentenraad ’12-’13 (VU).

De training kan gaan over:

 1. Context en wat bij wet is bepaald (volgens de WHW)
  over de onderlinge afhankelijkheden en verplichtingen van College van Bestuur tot opleidingscommissies
 2. De vijf basisrechten (volgens de WHW)
  hoe gebruik je informatie-, advies-, hoor-, initiatief- en instemmingsrecht?
 3. Processen en jullie formele invloed
  welke hoofdonderwerpen en tijdspaden zijn er en hoe hebben jullie daar invloed op?
 4. Conflicten en geschillen
  welke omgangsvorm kiezen jullie en wat kun je doen als het écht hoog oploopt?
 5. Strategie kiezen
  met een lopende casus van jullie bepalen jullie een plan A en B
 6. Beslis
  beslis samen hoe jullie de komende tijd gebruik gaan maken van deze kennis

Op maat
Deze training bouwt op wat jullie nodig hebben: jullie raad is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen bespreken en wat voor jullie werkt.

Testimonials
“Als fSr weet je niet precies welke rechten je allemaal hebt en waar de grenzen daarvan liggen. De training heeft ons geholpen door alle regels en grenzen duidelijk te maken en ons een keuze te geven hoe daarmee om te gaan, daardoor staan we sterker in onze schoenen samen met/tegenover het bestuur.” – Timo van Loon, universitaire studentenraad ’13-’14 @ Vrije Universiteit

“Deze training vormde een degelijke basis voor mijn tweejarige functie binnen de studentenraad. Dat de studentenraad op zoveel rechten aanspraak kan maken was een echte eye-opener. Het daadwerkelijk gebruiken van deze rechten zorgde voor een sterkere, stabielere en krachtigere raad.” – Rouquaya Ayadi, studentenraad ’12-’14 @ Faculteit Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit

“Dit is de meest informatieve en invloedrijke training die onze organisatie heeft gevolgd, zeker omdat het AUC nog maar kort bestaat. Mede dankzij het juridische karakter gaf het een raadspecifiek, concreet resultaat.” – Jesse Hettema, studentenraad ’10-’11 @ Amsterdam University College