Skip to content

leiden en coördineren

Waarom
Mooi, je bent coördinator (of commissievoorzitter) en hebt nu de verantwoordelijkheid een team aan te sturen. Als student heb je zelden geld ter beschikking om leden aan te sporen. Waarmee houd je hen dan aan boord? Wanneer is vrijwilligerswerk te vrijblijvend? Moet je dankbaar zijn voor alles of mag je hoge prestatienormen stellen? En wat als je een dubbele pet op hebt: zowel belang bij je commissie als bij je bestuur/raad?

De training
Doel van de training is om manieren van leiderschap te ontdekken. Dit kan met een groep van enkel voorzitters, maar ook met alle commissieleden erbij. Aan jullie natuurlijk om te beslissen waarop je graag focust in deze training:

 1. Ownership
  hoe kun je commissieleden betrokken krijgen en houden?
 2. Doelen stellen en feedback geven
  hoe ambitieus kun je zijn, hoe moedig je aan, hoe stuur je bij en wanneer neem je iemand apart?
 3. Conflicten
  hoe ga je pro-actief om met conflicten en wanneer escaleer je naar het bestuur/raad?
 4. Beslis
  beslis samen wat jullie van deze leiderschapsstijlen zullen meenemen in jullie werk

Op maat
Deze training bouwt op wat jullie nodig hebben: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Wil je alleen met jullie bestuur een training, of wil je ook de commissievoorzitters erbij? Jullie bepalen hoe jullie wát willen bereiken en wat voor jullie werkt.