Skip to content

overtuigend adviseren

Waarom
Besturen zijn lastig te overtuigen: ze hebben jaren overlegervaring, zitten diep in de stof en kunnen zodoende jullie goede argumenten aan het wankelen brengen met één opmerking. Je zit in de raad voor tegengeluid, en dat zal je maken ook. Kortom, het is tijd om het adviseren grondig aan te pakken.

De training
Doel van de training is om jullie te sterken in een gedegen advies (én stappenplan voor toekomstige adviezen) en ervaring in het mondeling verdedigen van jullie advies. Dat betekent focus op inhoudelijke argumentatie, the bigger picture zien en je wapenen tegen verweer.

 1. Voorbereiding
  welke vragen heb je te beantwoorden over de huidige situatie, de gewenste situatie en je toehoorders?
 2. Betogen
  hoe breng je je betoog goed op papier / in de vergaderzaal?
 3. In verweer
  hoe wapen je je tegen drogredenen – wanneer het bestuur in verweer gaat?
 4. Beslis
  beslis samen wat jullie van deze vragenstijl mee zullen nemen in jullie werk

Op maat
Deze training bouwt op jullie actualiteiten: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen aanpakken, zodat jullie de training uitlopen met een concreet plan voor verandering.