Skip to content

timemanagement

Waarom
Veel te doen, weinig tijd. Timemanagement is vaak een kwestie van motivatie, overzicht, focus en daadkracht. Als één van die vier wegvalt kom je al snel in de knel: studenten die je afleiden, een uitgelopen telefoontje, een taak die je niet kunt weigeren. En je dag is voorbij. Vaak is timemanagement van een individu ook afhankelijk van die van zijn team. Kortom: beide niveaus verdienen aandacht.

De training
Doel van de training is om jullie te laten kiezen in doelstellen en vooral prioriteren. De training is op kennis en inzicht gericht – maakt mikt ook op direct plannen maken op lopende zaken voor jullie op dit moment. De training kan gaan over:

 1. Teamniveau: jullie hoofdtaken als bestuur/raad prioriteren
  waar gaat het precies om (taak/resultaat) en welke hebben voorrang?
 2. Teamniveau: tijdspad maken
  wat wil je bereiken, wat zijn de mijlpalen, hoeveel tijd nodig en welke afhankelijkheden zijn er?
 3. Teamniveau: tijdsbewaking
  wie heeft welk mandaat om onder welke omstandigheden af te wijken van het plan?
 4. Individueel niveau: prioriteren in het moment
  hoe kun je beslissen wat op dit moment voorrang verdient – en wat sneuvelt?
 5. Individueel niveau: tijdsbewaking
  onder welke omstandigheden af te wijken van het plan?
 6. Individueel niveau: motivatie
  provocatieve coaching: voel je goed bij prioriteren, als als er dingen afvallen
 7. Beslis
  beslis samen hoe jullie de komende tijd gebruik gaan maken van deze kennis

Op maat
Deze training bouwt op wat jullie nodig hebben: jullie raad / vereniging is anders dan anderen en jullie stijl is dus ook anders. Jullie bepalen hoe jullie wát willen bespreken en wat voor jullie werkt.

Testimonial
Zohal Delawari, voorzitter Universitaire Studentenraad VU ’11-’12: “Een zeer inspirerende en praktisch gerichte training, waarbij we de basis konden leggen voor een fantastisch raadsjaar. Grenzeloos presteren en buiten de grenzen van je eigen kunnen gaan werd gelukkig makkelijker met de training timemanagement.”